Yevgeny Sholpo


 
Yevgeny Alexandrovitch Sholpo
1932
Yevgeny Sholpo (Entwickler)